Kontorsbyggnader

Sandbacka Park Etapp 1

Sandbacka Park Etapp 2

Sandbacka Park Etapp 3

Sandbacka Park Etapp 4

Sandbacka Park Etapp 5 

Sandvik Sjukvårdaren

Teknikparken Etapp 2

Teknikparken Etapp 3

Teknikparken Etapp 4

Koneo Hemlingby