Industri

Arlandabanor Sandvik

Ämnesbehandling Sandvik

Ställverk Sandvik

Reningsverk Sandvik

Ämnesverkstad 2012

Sandvik Gimo Verkstad

Forsmark Kärnkraftverk - Säkerhetshöjning

Forsmark Kärnkraftverk - Vatten, gator m.m.

Forsmark Kärnkraftverk - kabel- och elförsörjningsarbeten

Sandvik Elwood Etapp 1-3

Sandvik Centralvakten

Ericsson, Gävle

Industribyggnader, Sandvik Gimo

Sandvik Södra Verken, parkeringar och vägar

Sandvik Gimo Verkstad 08

Kemikalielager Sandvik

Sandvik Rörverk 2012

Sandvik Gimo Kontor och Lager